Vuốt Nổ[:: VN Vuot No ::]

Vuốt nổ, vuốt nổ tay vỗ vào tay nghe rộn ràng thay tuê toa tuê toác

Ăn cháy gãy răng, ăn măng gãy đũa, ăn của nhà trời, ai mời xuống đây

Bỏ lúa ai xay, bỏ mây ai chẻ, bỏ trẻ ai bồng, bỏ lồng ai ấp

Là đập tay vỗ vuốt nổ, vuốt nổ.

Trả lời

0981.019.019