Vượt Quá Giới Hạn[:: VQGH Vuot Qua Gioi Han ::]

Chỉ biết lặng cúi đầu

Bước dưới màn mưa ai biết đâu

Trải qua cuộc chia li mới thấu

Dòng lệ sao giấu khi còn lưu luyến nhau

Chẳng một ai thấy sai quay lại

Hằn học ra đi vì chữ tôi của mỗi người

Rồi ngày chia hai ai khóc ai cười

Bây giờ chuộc lỗi cũng đã muộn rồi

Một khi đã nói ra lời biệt ly, yêu bao lâu thì có nghĩa gì

Lấy lý do vô lý để xa cách nhau thì còn xá gì

Thôi đừng nghĩ, để mặc nhau thêm nhé

Cứ cách xa nhau vậy thôi còn hơn với nhau trong ngục tối

Một lời nói

Khi mình giận dỗi

Em muốn xa anh rồi, chẳng nghĩ cứ thế ta lại chia đôi

Giờ anh khóc em cũng chẳng hề xúc động

Anh biết anh đã vượt quá giới hạn của em

Trả lời

0981.019.019