Xa Dấu Mặt Trời 1969

Hôm nay thức dậy không còn thấy mặt trời,

Không còn thấy loài người

Vây phủ quanh đời

Nói tiếng yêu thương

Hôm nay thức dậy không còn thấy mặt trời,

Không còn thấy một người,

Hơi thở ru đời

Như gió ru mây

Hôm nay thức dậy

Không còn thấy ai

Cuộc tình chìm xuống

Xa vắng tiếng cười

Hôm nay thức dậy

Không còn thấy người

Xa nhau hôm này

Chua xót hôm mai

Hôm nay thức dậy không nhìn thấy mặt trời,

Hay mình đã lạc loài

Vó ngựa trên đời

Hay dấu chim bay

Hôm nay thức dậy không nhìn thấy mặt trời,

Như vừa mới vào đời

Tay mẹ đâu rồi

Nôi trống ru ai

Hôm nay thức dậy

Ôi ngẩn ngơ tôi

Hôm nay thức dậy

Mê mỏi thân tôi

Trả lời

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT QUẢNG NGÃI

Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019