Xa Dấu Mặt Trời[:: XDMT Xa Dau Mat Troi ::]

Hôm nay thức dậy

Không còn thấy mặt trời

Không còn thấy loài người

Vây phủ quanh đời

Nói tiếng yêu thương.

Hôm nay thức dậy

Không còn thấy mặt trời

Không còn thấy mặt người

Hơi thở ru đời như gió ru mây.

Hôm nay thức dậy

Không còn thấy ai

Cuộc tình chìm xuống

Xa vắng tiếng cười.

Hôm nay thức dậy

Không còn thấy người

Xa nhau hôm này

Chua xót hôm mai.

Hôm nay thức dậy

Không nhìn thấy mặt trời

Hay mình đã lạc loài

Vó ngựa trên đời

Hay dấu chim bay.

Hôm nay thức dậy

Không nhìn thấy mặt trời

Như vừa mới vào đời

Tay mẹ đâu rồi

Nôi trống ru ai.

Hôm nay thức dậy

Ôi ngẩn ngơ tôi

Hôm nay thức dậy

Mê mỏi thân tôi.

Trả lời

0981.019.019