Xóm Lom Com (Chuyện Xóm Tui OST)

Trời cao có biết bao nhiêu vì sao

Rồi không tỉnh táo ta lại cứ lao

Và ta rơi xuống nơi tận cùng là cái xóm

Gọi là lom com, rất đau đầu

Trời ơi cái xóm sao bao người ta

Người la, người hét với bao người già

Và kia kẻ sống trong mơ về một quá khứ

Ồ phiền lắm chứ, xóm ta là

Là một cái xóm lom com

Talk about the love, talk about the life

Cái gì có thể đúng cái gì có thể sai

Xóm này xóm lom com điều đó không thể cãi

Mọi người đều có một quá khứ với những gánh nặng trên vai

Xì xầm lời bàn tán anh bực mình rồi đấy

Cuộc đời đổi thay dòng đời cuồng quay

Nhâm nhi cho hết rồi mình cùng say

Cạn ly turn up I’m on mah way

Vậy thì mình cứ nên tin ở đời

Có bao nhiêu ông trời sẽ giúp tương lai sáng ngời

Mặc kệ là đúng hay sai qua rồi

Cứ đi sao phải ngồi, thôi ta hãy cứ quên chuyện ở đời

Vì là cái xóm lom com

Sống mục đích sống là vì ai

Làm vì gì làm vì ngày mai

Ngủ là lúc rũ bỏ thực tại

Chết thì khi chết cạnh còn ai ai

Kẻ giả dối thường thì đạo lý

Lời thật nhất chẳng phải nghĩ suy

Xóm lom com nhưng đầy nghĩa khí

Chẳng cần nịnh bợ đường mình mình đi

Chẳng ai hiểu ta, cạnh ta, gần ta thế nên ta lại cứ buồn

Một mình giận mình không thể thay đổi thế gian

Làm sao người ta từ lạ thành nhà với bao chuyện cần thứ tha

Một lần thời vận đổi thay như thế, để rồi đời mình sẽ khác

Trả lời

0981.019.019