Xuân Họp Mặt[:: XHM Xuan Hop Mat ::]

Bài hát: Xuân Họp Mặt – Phi Thúy Hạnh

Sáng tác: Văn Phụng

1. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng, khắp chốn tiếng reo vang

Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn mừng đón xuân sang

Vui mùa xuân năm nay gần nhau,

Nhớ khi xưa lúc ngây thơ, cầm tay hỏi nhau ngẩn ngơ, đến bao giờ đón xuân mơ

2. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng, khắp chốn tiếng reo vang

Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn mừng đón xuân sang

Vui mùa xuân năm nay gần nhau,

nhớ hôm nào lúc ra đi, cầm tay hẹn nhau chờ nhau, đến bên cầu, ngắm xuân sau

ĐK. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng, khắp chốn tiếng reo vang

Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn mừng đón xuân sang (hát lại lời 2)

3. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng, khắp chốn tiếng reo vạng

Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn mừng đón xuân sang

Vui mùa xuân năm nay gần nhau,

Hát vang câu mến thương nhau, cầm tay nhìn nhau ngẩn ngơ, ước mơ xuân, đến bao lâu

ĐK. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng, khắp chốn tiếng reo vang

Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn mừng đón xuân sang

Trả lời

0981.019.019