Yến Lão Quê Tôi

Yến Lão vui xuân, truyền thống của quê tôi

Mồng 6 tháng giêng cả làng rộn rã

Kiệu bát cống thiếp vàng rực rỡ

Rước Thành Hoàng làng du ngoạn đầu xuân.

Đội múa lân cờ dong trống mở

Già trẻ gái trai theo kiệu rợp đường quê

Cùng đến cửa đình sắp hàng dâng lễ vật

Trăm họ hân hoan đón lộc Thành Hoàng

Yến Lão Phương Khê như hội mùa xuân

Mồng sáu tháng giêng muôn dân đều nhớ

Ân đức Thành Hoàng năm xưa dẹp lửa

Lập đàn tế thần để trăm họ an khang

Và cùng nhớ hai vị hậu thần xả thân giữ đất, để hôm nay bờ xôi ruộng mật

Muôn dân trong làng ghi khắc ân sâu

Đến hẹn lại về, cùng nhau tế trước sân đình.

Yến Lão quê tôi cả làng đều vui, tưởng nhớ đến bao lương dân ngày đó

Công đức về đình công lao tiền của

Để làng mỗi ngày càng tươi đẹp khang trang.

Và để có khu vực đình chùa đẹp tươi dáng đất, thỏa tâm linh cùng nhau niệm Phật

Muôn dân trong làng mong ước bao lâu

Đến hẹn lại về hội xuân Yến Lão quê tôi.

Trả lời

Thông tin liên hệ
Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019