Yêu Nhiều Ghen Nhiều (Freak D Remix)[:: YNGN(DR Yeu Nhieu Ghen Nhieu (Freak D Remix) ::]

Cách xa lâu nay đây là ngày anh ước mong

Suốt bao năm qua đã làm hai ta trông ngóng

Cứ mong sao cho con đường ngày hôm nay ngắn đi nhiều

Để anh có thể về gặp em sớm hơn

Nếu như em đang lang thang cùng ai tối nay

Giữ yên đôi tay chờ anh đến với em ngay

Người mà đang đứng trước em

Là người đã nhớ em rất nhiều

Từ nay đừng đi cùng ai khi không có anh

Vì anh không thấy yên tâm

Để em một mình lâu hơn

Sợ một ai đó đến bên em lúc ta giận hờn

Sợ người em cưới không phải anh

Sợ niềm tin chúng ta giá lạnh

Nếu như không cùng em thì không ai nữa

Cuộc đời này ý nghĩa hơn

Khi ta từng ngày bên nhau

Dù cho xa cách vẫn thương nhau đến trắng mái đầu

Đừng buồn khi thấy anh cứ ghen

Và lo giữ em thôi vì không giữ em thì anh mất em rồi

Cách xa lâu nay đây là ngày anh ước mong

Suốt bao năm qua đã làm hai ta trông ngóng

Cứ mong sao cho con đường ngày hôm nay ngắn đi nhiều

Để anh có thể về gặp em sớm hơn

Nếu như em đang lang thang cùng ai tối nay

Giữ yên đôi tay chờ anh đến với em ngay

Người mà đang đứng trước em

Là người đã nhớ em rất nhiều

Từ nay đừng đi cùng ai khi không có anh

Vì anh không thấy yên tâm

Để em một mình lâu hơn

Sợ một ai đó đến bên em lúc ta giận hờn

Sợ người em cưới không phải anh

Sợ niềm tin chúng ta giá lạnh

Nếu như không cùng em thì không ai nữa

Cuộc đời này ý nghĩa hơn khi ta từng ngày bên nhau

Dù cho xa cách vẫn thương nhau đến trắng mái đầu

Đừng buồn khi thấy anh cứ ghen và lo giữ em thôi

Vì không giữ em thì anh mất em rồi

Vì anh không thấy yên tâm để em một mình lâu hơn

Sợ một ai đó đến bên em lúc ta giận hờn

Sợ người em cưới không phải anh

Sợ niềm tin chúng ta giá lạnh

Nếu như không cùng em thì không ai nữa

Cuộc đời này ý nghĩa hơn khi ta từng ngày bên nhau

Dù cho xa cách vẫn thương nhau đến trắng mái đầu

Đừng buồn khi thấy anh cứ ghen và lo giữ em thôi

Vì không giữ em thì anh mất em rồi

Đừng buồn khi thấy anh cứ ghen và lo giữ em thôi

Vì không giữ em thì anh mất em rồi

Trả lời

0981.019.019